Ako obohatiť pôdu o minerály? Pomôže horninová múčka

Ako obohatiť pôdu o minerály, vyskúšajte horninovú múčku Zdroj foto: Depositphotos

Kamenná múčka v sebe skrýva množstvo živín, preto môže predstavovať dobrý spôsob, ako obohatiť pôdu o minerály. 

Nedostatok minerálnych látok v pôde môže viesť k chradnutiu rastlín a k zlej úrode. Ich zastúpenie a množstvo závisí na podloží i na predchádzajúcom hnojení a využívaní zeme. Ako obohatiť pôdu o minerály? Minerálne látky sa do zeme dostávajú z hornín, ktoré sú v nej. Ide však o veľmi pomalý proces. Pokiaľ však horniny využijeme v podobe prachu, môžu z nich mať rastliny úžitok oveľa skôr. Pozor však, hornina by mala mať vyvážený obsah všetkých prvkov. Ak tak nie je, môže prebytok jedného sťažiť koreňom rastlín vstrebávanie tých ostatných živín. Napríklad nadbytok vápnika obmedzuje príjem draslíka. Avšak nedostatok vápnika tiež nie je ideálny.

Aké horniny na obohatenie pôdy využiť

Sádrovec obsahuje najmä vápnik a síru. Dolomitický vápenec je tiež zdrojom vápnika a horčíka, ale chýbajú mu ostatné minerály, ako je napríklad kremík, fosfor, sodík, železo, mangán, bór, meď, zinok či chrom. Preto sa osvedčilo použitie metamorfovaných bazických hornín (amfibolit) alebo horniny ako čedič, diabas či zeolit.

3 závažné problémy s koreňmi stromov v záhradách

Kde získať horninovú múčku

Ešte nedávno sme mohli zohnať iba vápenec. Dnes už je situácia trochu iná. Dá sa kúpiť napríklad mletý diabas ( Bio Lit). Alternatívou je napríklad prípravok Alginit, minerálny sediment, na ktorom vzniku sa podieľali riasy. Medzi ďalšie horninové múčky, ktoré sa dajú použiť na našej záhrade je tiež zeolit. Ten okrem minerálov prevzdušní pôdu, pomáha zadržiavať živiny i vlahu. Podporuje tiež pôdne mikroorganizmy.

Na použitie na záhrade je najlepšia jemne namletá hornina. Keďže múčka okrem minerálov obsahuje aj prospešné mikroorganizmy, môžeme ju použiť aj do kompostu. Pri práci s ňou využívame respirátory, aby sa prach nedostal do pľúc.