Chyby, ktoré robíme pri výrobe ovocných vín

Chyby, ktoré robíme pri výrobe vín Zdroj foto: Pixabay.com

Kvalita vína, ktoré si pripravíte, záleží na mnohých skutočnostiach. Pozor na tieto chyby pri výrobe ovocných vín alebo počas jeho skladovania.

Pri príprave ovocných a hroznových vín alebo počas ich skladovania vznikajú rozličné chyby a choroby, ktoré zhoršujú akosť vína. Uvedieme z nich najčastejšie a vymenujeme príčiny ich vzniku. Chyby môže spôsobiť jedna alebo niekoľko príčin súčasne.

Pomalé kvasenie alebo predčasné zastavenie kvasenia:

Príčinou je nízka teplota, nedostatok kvasiniek alebo živín, zoctovatená šťava alebo zákvas, spracovanie nezdravého ovocia, prípadne vysoký obsah cukru.

Birzovatenie vína:

Dôvodom je prístup vzduchu, nízky obsah alkoholu, nedostatočné sírenie a infekcia birzotvornými kvasinkami.

Slovenské víno: Aké skrýva tajomstvo?

Naoctovatenie zákvasu alebo vína:

Spôsobuje pomalé kvasenie, prístup vzduchu, infekcia baktériami octového kvasenia, nedostatočné sírenie, nízky obsah alkoholu vo víne a uskladňovanie vína v teple.

Mliečne kvasenie ovocných vín :

Príčinami sú nízky obsah kyselín, pozvoľné kvasenie, nedostatočné sírenie a nedostatok ušľachtilých kvasiniek.

Chyby pri výrobe vín.
Zdroj foto: Naša záhradka.sk

Zápach po myšiach (myšina):

Za to môže pozvoľné kvasenie alebo naopak rýchle kvasenie pri vysokej teplote, rozklad kvasníc v dôsledku oneskoreného stáčania a infekcie.

Vláčkovatenie vína:

Je spôsobené predčasným kvasením, nízkym obsahom kyselín, vysokou infekciou slizovitými baktériami. Slizovité víno sa musí prevzdušniť prelievaním cez ružicu alebo vyšľahať metličkou, aby sa rozbili slizovité zhluky a víno sa zasíri.

Ríbezľové víno: Ako si pripraviť doma

Hnednutie vína:

Prístup vzduchu, nedostatočné sírenie, nízky obsah kyselín, spracovanie nahnitého ovocia alebo hrozna a neodkalenie muštu.

Príchuť po skazených vajciach:

Príčiny nie sú úplne jasné, chybné víno sa dá napraviť niekoľkonásobným prevzdušnením a zasírením.

Zákaly vína:

Spôsobuje vysoký obsah železa a iných kovov, ktoré prešli do vína zo strojov a zariadení, nízky obsah kyselín a prezreté ovocie.

Príchuť po sudovine:

Príčinou je nový nedostatočne navínený sud, nahnitá voda v neodkvapkanom sude, nedokonalé ošetrovanie prázdnych sudov.