Koreňové čističky odpadových vôd trendom

koreňové čističky odpadových vôd zdroj: pixabay.com

Koreňové čističky odpadových vôd sú na vzostupe. Čo to je a aké rastliny sú pre tieto účely najvhodnejšie sa dozviete v tomto článku.

Čo sú koreňové čističky odpadových vôd?

Inštalujú sa prevažne na strechách pasívnych domov. Tiež v blízkosti stavieb, pri ktorých sa nachádza mokraďové prostredie osadené vhodnými rastlinami. Tie ekologickým spôsobom čistia vodu, ktorá z domu odteká. Výborný spôsob, ktorý šetrí životné prostredie aj vašu peňaženku. Vďaka koreňovým čističkám odpadových vôd domácnosti môžu ušetriť až polovicu množstva spotrebovanej vody.

Dajte si tieto kvety do spálne a zažijete svoj najlepší spánok v živote

Ako to funguje?

Koreňové čističky odpadových vôd fungujú na podobnom princípe ako mokrade vo voľnej prírode. Základom je samočistiaci proces, ktorý zaisťujú baktérie žijúce v piesku či štrku vyplňujúcom koreňový filter. Voda, ktorá prejde čistiacim procesom a je dôkladne prefiltrovaná, sa ďalej môže využívať na zalievanie, splachovanie a jej prebytok sa vsiakne do okolia alebo odteká do kanalizácie.

Umiestnenie koreňových čističiek

Najčastejšie sa umiestňujú na záhradu alebo blízky pozemok patriaci k budove. Možné je koreňovú čističku odpadových vôd inštalovať aj na strechu budovy. Údržba koreňových čističiek je nenáročná. Septik je potrebné nahromadených nečistôt zbaviť aspoň raz ročne. Následne napustiť čistú vodu. Rastliny sa sekajú pred zimou, aby ich odumreté časti neupchali koreňový filter.

pálka širokolistá

zdroj: pixabay.com

Koreňové čističky – vhodné rastliny

Množstvo rastlín spĺňa atribúty potrebné pre funkciu koreňovej čističky odpadových vôd. Pochopiteľne, najviac sa hodia mokraďové typy rastlín. Medzi najvhodnejšie rastliny pre koreňovú čističku odpadových vôd radíme vrbicu vŕbolístu, kosatec žltý, záružlie močiarne, okrasu okolíkatú, túžobník brestový, chrastnicu trsteníkovitú, pálku širokolistú či trsť obyčajnú. Z kvitnúcich rastlín je to napríklad čerkáč obyčajný a z tráv sitina rozložitá či škripinec jazerný.