Ovocné stromy a kríky potrebujú ošetriť

ovocné stromy Zdroj foto: Pexels.com

Myslite na ich zdravie. Ovocné stromy a kríky potrebujú pravidelne ošetriť.

Je síce jar, a hoci sa to zdá ešte skoro, je čas pripraviť vašu záhradu na ďalšiu zimu, ktorá môže poškodiť vaše stromy, ako okrasné, tak stromy, ktoré produkujú to, čo vám na nich rástlo ako jablone, hrušky slivky.

Chemicky ošetrite ovocné stromy a kríky proti prezimujúcim škodcom a zničujúcim chorobám stromov.

stromy
Zdroj foto: Pexels.com

Ovocné stromy je potrebné ošetriť

Pripravte ich na zimu čím skôr. Teraz je na to ten správny čas. Je to dôležité vykonať. V dnešných krutých, suchých podmienkach sa už bez chémie k peknej úrode ťažko dostanete a ani vaša záhrada sa bez nej nezaobíde. Ošetrite a pripravte ju napríklad:

  1. Prírodne – častým hnojením, zavlažujte ju, oploťte proti zvieratám, ktorá dokáže urobiť paseku vo vašom sade
  2. Chemicky – použitím pesticídov, insekticídov proti hmyzu, herbicídov proti burine na trávniku, akaricídov na ničenie škodcov rastlín a fungicídov na ničenie stromových plesní a húb.

V rámci prevencie proti škodcom a ochoreniam sa tiež odporúča: Prekontrolujte koruny stromov, odstráňte z nich všetky zabudnuté plody. Je to dôležité preto, že mnohé z nich už môžu byť napadnuté moniliózou a nákaza sa rýchlo šíri. Rovnako je potrebné prekontrolovať kmene stromov, z ktorých odstráňte starú borku a lišajníky – sú to miesta, kde môžu škodcovia v pohode prežívať, či klásť vajíčka. Skontrolujte, či sú v poriadku oporné koly a spôsob, akým sú priviazané k rastline. Staré koly, ktoré majú príznaky poškodenia radšej vymeňte za nové.