Zelené práce vo vinohrade, prečo sú dôležité pre úrodu?

Zdravé hrozno visiace na viniči počas západu slnka vo vinohrade Zdravé hrozno visiace na viniči počas západu slnka vo vinohrade - Zdroj foto: Depositphotos

Zelené práce vo vinohrade sú súborom agrotechnických opatrení, ktoré sa vykonávajú počas vegetačného obdobia. Tieto práce sú kľúčové pre správny rast a vývoj viniča, zabezpečujú optimálne podmienky pre dozrievanie hrozna a pomáhajú predchádzať šíreniu chorôb. Medzi hlavné zelené práce patria snímanie, plevanie, odstraňovanie zálistkov a vylupovanie.

Podľa štatistík a výskumov, správne vykonávané zelené práce môžu zvýšiť kvalitu úrody o 15-20% a zároveň znížiť výskyt chorôb až o 30%. Tieto opatrenia sú nevyhnutné na dosiahnutie vysokého štandardu v pestovaní hrozna, čo sa priamo odráža na kvalite vína. Moderné vinohradníctvo sa preto neustále vyvíja a zlepšuje techniky zelených prác, aby zabezpečilo čo najefektívnejšie využitie zdrojov a ochranu rastlín.

Zelené práce sa vykonávajú v rôznych fázach rastu viniča, od začiatku vegetačného obdobia až po obdobie pred zberom. Každá fáza má svoje špecifiká a vyžaduje rôzne prístupy a techniky. Tieto práce majú nielen pozitívny vplyv na zdravotný stav rastlín, ale tiež prispievajú k lepšiemu prístupu k postrekom a zlepšujú mikroklímu v rámci vinohradu.

Zelené práce vo vinohrade

Snímanie (skracovanie horných výhonkov)

Snímanie je proces skrátenia horných výhonkov viniča, ktorý sa vykonáva najmä na jar a začiatkom leta. Tento úkon má niekoľko dôležitých funkcií:

 • Kontrola rastu: Skrátením výhonkov sa obmedzuje prílišný rast viniča, čím sa zabezpečuje lepšia cirkulácia vzduchu medzi listami a plodmi. To pomáha predchádzať rozvoju hubových chorôb, ktoré často prospievajú v hustých, vlhkých podmienkach.
 • Podpora dozrievania: Snímaním sa zvyšuje množstvo svetla a tepla, ktoré sa dostáva k hroznu, čo podporuje jeho rovnomerné dozrievanie. Zlepšená expozícia slnečnému žiareniu môže tiež zvýšiť obsah cukru v plodoch, čo je dôležité pre kvalitu vína.
 • Zlepšenie prístupu k postrekom: Skrátením výhonkov sa zlepšuje dostupnosť pre postreky, ktoré sa aplikujú na ochranu viniča pred chorobami. Rovnomerný prístup k rastline zvyšuje efektivitu postrekov a znižuje potrebu nadmerného používania chemikálií.
Prečo vám žltnú listy pestovaných rastlín? Odhaľte príčiny

Plevanie

Plevanie je proces odstraňovania nepotrebných listov a výhonkov, ktoré zbytočne zahusťujú korunu viniča. Plevanie sa vykonáva počas celého vegetačného obdobia a má nasledujúce výhody:

 • Zlepšenie prúdenia vzduchu: Odstránením prebytočných listov sa zlepšuje cirkulácia vzduchu okolo plodov, čo znižuje riziko vzniku hubových chorôb ako sú plesňová múčnatka a peronospóra. Lepšie prúdenie vzduchu tiež napomáha rýchlejšiemu osychaniu listov po daždi, čím sa znižuje pravdepodobnosť infekcie.
 • Optimalizácia svetelných podmienok: Plevanie umožňuje lepšie prenikanie slnečného svetla k plodom, čo podporuje fotosyntézu a dozrievanie hrozna. Tento úkon môže tiež zvýšiť farbu a chuť hrozna, čo je kritické pre produkciu vysoko kvalitného vína.
 • Redukcia spotreby vody: Menej listov znamená nižšiu spotrebu vody, čo je dôležité najmä v suchých obdobiach. Efektívnejšie využitie vody môže prispieť k lepšiemu rastu a vývoju rastlín, čo je nevyhnutné pre udržateľné vinohradníctvo.

Odstraňovanie zálistkov

Zálistky sú malé výhonky, ktoré vyrastajú z pazúch listov. Odstraňovanie zálistkov je dôležitý úkon, ktorý sa vykonáva, aby sa zabránilo zahusťovaniu koruny viniča a zlepšila sa kvalita plodov. Výhody odstraňovania zálistkov zahŕňajú:

 • Prevencia chorôb: Redukcia hustoty lístia znižuje riziko vzniku a šírenia chorôb, ako sú pleseň a múčnatka. Menej hustá koruna zlepšuje ventiláciu a prispieva k zdravšiemu prostrediu pre rast viniča.
 • Podpora rastu hrozna: Energia rastliny sa namiesto tvorby zálistkov sústreďuje na rast a dozrievanie hrozna. Tento úkon môže zvýšiť veľkosť a kvalitu plodov, čím sa zlepšuje celkový výnos a hodnota úrody.
 • Jednoduchšia údržba: Odstránením zálistkov sa uľahčuje prístup k rastline pri ďalších úkonoch, ako je postrekovanie a zber hrozna. Jednoduchšia údržba znižuje náklady na pracovnú silu a zvyšuje efektivitu práce vo vinohrade.
Aké práce nás čakajú v júli v záhrade

Vylupovanie (odstraňovanie výhonkov z kmeňa pri zemi)

Vylupovanie je proces odstraňovania výhonkov, ktoré vyrastajú z kmeňa viniča blízko zeme. Tieto výhonky sú zvyčajne zbytočné a môžu oslabiť rastlinu, pretože odoberajú živiny a vodu. Výhody vylupovania zahŕňajú:

 • Zvýšenie vitality: Odstránením nežiaducich výhonkov sa zabezpečuje, že rastlina smeruje svoje zdroje do hlavných produktívnych častí. Tým sa zvyšuje celková vitalita viniča a jeho schopnosť produkovať kvalitné hrozno.
 • Zlepšenie hygieny vinohradu: Výhonky blízko zeme sú náchylné na choroby a škodcov, ich odstránením sa znižuje riziko infekcie. Menej výhonkov pri zemi znamená menej miest, kde sa môžu patogény usadiť a šíriť.
 • Jednoduchšia údržba a zber: Vylupovanie zlepšuje prístupnosť k rastlinám a uľahčuje údržbu vinohradu. Tento úkon tiež zlepšuje podmienky pre mechanizované aj ručné zberanie hrozna, čo môže zvýšiť efektivitu a znížiť náklady na zber.

Postreky proti chorobám

Pravidelné postreky sú nevyhnutnou súčasťou ochrany viniča pred rôznymi chorobami a škodcami. Medzi najčastejšie choroby, proti ktorým sa postrekuje, patria múčnatka, peronospóra a botrytída. Účinnosť postrekov závisí od správneho načasovania a výberu vhodných prípravkov.

Podľa výskumov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) môže správne načasovanie a aplikácia postrekov znížiť výskyt plesňových ochorení až o 50-70%. Okrem toho, použitie vhodných fungicídov môže zvýšiť celkovú úrodu hrozna o 10-15%.

Moderný traktor postrekujúci vinič vo vinohrade
Moderný traktor postrekujúci vinič vo vinohrade – Zdroj foto: Depositphotos

Kľúčové aspekty postrekovania:

 1. Načasovanie: Postreky je potrebné aplikovať v správnom čase, často na začiatku vegetačného obdobia a potom pravidelne podľa potreby. Správne načasovanie je kľúčové pre maximálnu účinnosť, pretože mnohé choroby sa šíria rýchlo a účinná ochrana musí byť aplikovaná pred alebo počas počiatočných štádií infekcie.
 2. Výber prípravkov: Použitie vhodných fungicídov, insekticídov a akaricídov je kľúčové pre účinnú ochranu viniča. Moderné fungicídy sú vyvinuté tak, aby cielene pôsobili na konkrétne patogény a zároveň minimalizovali negatívny dopad na životné prostredie a necieľové organizmy.
 3. Správna aplikácia: Dodržiavanie správnej techniky postrekovania a používanie odporúčaných dávok zabezpečuje maximálnu účinnosť a minimalizuje riziko rezistencie patogénov. Aplikácia postrekov by mala byť rovnomerná a pokryť celé rastliny, aby sa zabezpečila úplná ochrana.

Hnojenie a kultivácia počas kvitnutia

V období okolo kvitnutia viniča môžete porast hnojiť predovšetkým na list. Listové hnojenie je efektívny spôsob, ako dodať viniču potrebné živiny rýchlo a priamo. Tento typ hnojenia zabezpečuje, že rastlina dostane dôležité mikroživiny, ktoré podporujú zdravý rast a kvitnutie.

Počas kvitnutia je dobré zdržať sa kultivácie pôdy. Kultivácia môže narušiť jemné korene viniča a ovplyvniť proces kvitnutia. Narušenie koreňového systému môže viesť k zníženiu absorpcie živín a vody, čo negatívne ovplyvňuje kvitnutie a následne aj úrodu. Preto je dôležité počas tohto citlivého obdobia minimalizovať akékoľvek zásahy do pôdy okolo viniča.

Zelené práce vo vinohrade, ako sú snímanie, plevanie, odstraňovanie zálistkov a vylupovanie, sú nevyhnutné pre zabezpečenie zdravého a produktívneho viniča. Tieto úkony pomáhajú zlepšiť rastové podmienky, podporujú dozrievanie hrozna a znižujú riziko vzniku chorôb. Kombinácia správnych agrotechnických opatrení a pravidelných postrekov proti chorobám je základom úspešného pestovania hrozna a výroby kvalitného vína. Okrem toho, správne hnojenie a minimalizácia kultivácie pôdy počas kvitnutia sú kľúčové pre zabezpečenie optimálnych podmienok pre rast a vývoj viniča.