Ako na správne hnojenie ovocných stromov?

čerešňa - hnojenie zdroj: pixabay.com

Hnojenie ovocných stromov nie je žiadna veda, len treba vedieť pár základných zásad, ktoré je nevyhnutné dodržiavať a dočkáte sa výsledkov. V tomto prípade lahodných vlastnoručne vypestovaných ovocných plodov.

Kedy hnojiť ovocné stromy?

Nedostatočná, slabá úroda či žltnúce listy môžu byť signálom chýbajúcich živín a teda v tomto prípade je vhodné prihnojovanie. Na každý ovocný strom používame iný druh hnojiva, špecificky na to určený s vhodným pomerom živín. Vyvarovať sa treba základnej chyby, ktorej sa mnohí ľudia dopúšťajú a to, že hnoja počas vetra. Omyl. Hnojiť treba výlučne len pri bezvetrí. Prečo? Aby sme hnojivom nezasiahli dozrievajúce plody.

Ako hnojiť ovocné stromy?

Základom je dôkladne si pripraviť pred hnojením pôdu. Nakoľko každý druh pôdy má iné zloženie, vyžaduje si aj iné hnojenie. Pokiaľ sa bavíme o hnojení záhradných ovocných stromov, odborníci odporúčajú hnojenie do hĺbky zhruba 40 cm. Nevyhnutné je pravidelné hnojenie organickými hnojivami a zabezpečenie optimálneho pomeru živín.

fúrik na hnoj
zdroj: pixabay.com

Čím hnojiť ovocné stromy?

Ak je možnosť, výborné je hnojenie ovocných stromov riešiť prírodným maštaľným hnojivom. Pokiaľ siahnete po priemyselných hnojivách z obchodu, pozorne si prečítajte etikety na obaloch hnojív. Ako už bolo spomenuté, každý druh stromu si vyžaduje iné hnojivo. Dôsledne sa treba riadiť dávkovaním a pokynmi uvedenými na obale.

Dusíkaté a draselné hnojivá

Vysvetlíme si, aký je rozdiel medzi dusíkatými a draselnými hnojivami. Dusíkaté hnojivá zásadne podporia rast listov a letorastov. Pokiaľ to však s dusíkatým hnojivom preženieme, spôsobíme tým nadmerný rast zelených častí. V konečnom dôsledku môžeme spôsobiť to, že stromy nebudú kvitnúť a budú náchylnejšie na choroby a škodcov. Draselné hnojivá nielenže zabezpečia optimálnu výživu pre stromy, ale ich aj spevnia a zvýšia ich odolnosť proti mrazom. Dajte si však pozor na to, aby neobsahovali priveľa chloridov.

Pre krásnu a zdravú záhradu. Ako a čím prihnojovať kvety?

Správnym hnojením môžete vašim ovocným stromom výrazne pomôcť. Budú krásne prosperovať, kypieť zdravím a rodiť množstvo chutných a výživných ovocných plodov. No ako bolo uvedené vyššie, je potrebné dodržiavať základné zásady prihnojovania, aby sme nespôsobili viac škody ako úžitku.