Divoké jablone a hrušky: Spoznajte ich skrytý význam

divoké jablká a hrušky Zdroj foto: Pixabay

Ovocné stromy nemusia byť iba výsadou záhrad. Divoké jablone a hrušky tu boli takmer odjakživa. Rástli v lesoch či parkoch bez povšimnutia. Poznáte však ich skrytý význam?

Moruše, gaštany, jarabiny či divoké jablone a hrušky. Aj tieto stromy bežne tvoria okolité prostredie mimo našich záhrad. Mnohokrát okolo voľne rastúcich ovocných stromov prejdeme bez povšimnutia alebo pri prechádzke lesom či parkom si z nich odtrhneme zopár chutných plodov. Tieto dreviny však majú oveľa dôležitejší význam.

Lahodné tekvicové jadierka s rozmarínom

Divoké jablone a hrušky sú významnými genetickými zdrojmi

Voľne rastúce stromy okrem toho, že tvoria prirodzenú súčasť našej prírody, plnia veľmi významný krajinný efekt. Stromoradia popri poľných cestách sú zväčša nádherným koloritom lahodiacim oku. Dostali sa do nej zväčša prirodzenou cestou prostredníctvom vtákov, no niekedy išlo o cielenú výsadbu. Napriek tomu, že tieto stromy nie sú ušľachtilé odrody, sú dlhoveké, ich plody sú jedlé a mávajú bohatú úrodu.

Cenný zdroj potravy pre vtáky a zvieratá

Bez ovocných stromov by to voľne žijúca zver a vtáky mali najmä počas zimných mesiacov ťažké. Tieto dreviny sú pre ne cenným zdrojom potravy a kvôli  ekologickej čistote tohto ovocia ho často vyhľadáva aj človek.

Užitočné stromoradie popri cestách

Určite ste sa stretli s ovocným stromoradím vysadeným popri cestách. Tento trend bol bežný najmä pred desaťročiami, v súčasnosti sú tieto divoké stromy zväčša postupne odstraňované vraj kvôli bezpečnosti. Je to však škoda. Možno málokto vie, že ovociny popri cestách plnili okrem potravy pre vtáky omnoho hlbší význam. Napríklad spevňovali okraje ciest, prirodzene ich odvodňovali, zachytávali sneh a tlmili nárazy vetra. A taktiež slúžili ako protihluková zábrana.