Jesenné upratovanie: Čo dať do kompostu?

Jesenné upratovanie: Čo všetko môže ísť do kompostu? Zdroj foto: Pixabay

Nastáva obdobie, kedy sa stromy zbavujú listov a naše rastliny potrebujú rez. Kam so vzniknutým biologickým odpadom, ktoré zanechá jesenné upratovanie? 

Poznáte to. Vaša záhrada je na jeseň plná listov a odkvitnutých  alebo poškodených častí rastlín. Čo s tým? Kde dať odpad, ktorý zanechá jesenné upratovanie? Môžeme všetko kompostovať? Tu je niekoľko rád:

  • ak máte na záhrade orech, jeho listy ani plody na kompost nevyhadzujte. Tento strom obsahuje látky, ktoré neprospievajú rastu rastlín, preto kompost môže znehodnotiť.
  • . pri správnom kompostovaní by mala vzniknúť teplota  okolo 65 °C. Táto teplota dokáže zabiť huby, ktoré spôsobujú listové choroby, ako je chrastavosť, múčnatka, hrdza alebo listové vošky. Preto môžete na kompost dať aj poškodené časti rastlín.
Vysaďte si netradičné hity záhradkárskej sezóny
  • nie všetky napadnuté rastliny však patria na kompost. Existujú škodlivé organizmy, ktoré napádajú stonky či korene, ako je napríklad patogénna huba verticílium alebo fuzárium a podobne. Tým sa darí prežiť dlhé obdobia a kompostovanie ich nezabije. Takto napadnuté časti rastlín vyhoďte radšej do domového odpadu.
  • na kompost nedávajte ani niektoré veľmi odolné buriny, ako je pichliač, kozonoha hostcová, pupenec alebo pýr. Pozor aj na inú burinu, ktorá obsahuje korene a semená.
  • vaše hnojisko môže pokaziť i drevo, ktoré je chemicky ošetrené, kúsky skla, psie alebo mačacie výkaly, plasty, popol z uhlia, prach z vrecka vysávača alebo kosti.