Očkovanie ovocných stromov je ľahké, zistite ako na to

Očkovanie ovocných stromov je ľahké, zistite ako na to Zdroj foto: Depositphotos

Ovocné dreviny možno rozmnožovať troma rôznymi spôsobmi – semenami, odrezkami a vegetatívne (nepriame rozmnožovanie, poznáme očkovanie ovocných stromov a vrúbľovanie). Máme pre vás zásady ako na to.

Príprava podpníka

Očkovanie ovocných stromov začína prípravou podpníka, ktorú treba spraviť v dostatočnom predstihu. Príprava podpníka pred očkovaním spočíva najmä v pravidelnom a dôslednom zavlažovaní počas vegetácie. Zhruba štrnásť až dvadsať dní pred vykonaním očkovania je potrebné odstrániť z podpníka celý obrast do výšky cca 25 až 30 cm na konárový krúžok. V mieste očkovania by mala byť hrúbka podpníkov minimálne 1 až 1,5 cm.

Očkovanie ovocných stromov je ľahké, zistite ako na to
Zdroj foto: Depositphotos

Postup očkovania ovocných drevín na T spôsob

Najbežnejšie používaným spôsobom očkovania ovocných drevín je očkovanie na T spôsob. Má svoje zákonitosti a svoj postup. Špeciálnym očkovacím nožom s rozšírenou hornou časťou čepele si najskôr narežeme na podpníku zárez v tvare písmena T.

Pestovanie a starostlivosť o moruše, spoznajte dôležité rady

Nasledujúcim krokom je, že opatrne si otvoríme kôru a dovnútra zasunieme pripravené očko, ktoré by malo mať dĺžku zhruba troch centimetrov. Následne si odrežeme kôru očka, ktorá presahuje priečny rez.

Ranu potom zaviažeme PVC, gumovou páskou či lykom. Keďže rana je malá, nie je potrebné zatierať ju štepárskym voskom. Po tom ako sa očko ujme, zvyšok listovej stopky odpadne pri jemnom dotyku. Po ujatí očka je potrebné uvoľniť úväz na opačnej strane ako bolo očko umiestnené.

Ďalšie rady na očkovanie ovocných drevín sa môžete dočítať v tomto odbornom článku.