Spála jadrovín: Prečo je nebezpečná a ako sa chrániť

Spála jadrovín: Prečo je nebezpečná a ako sa chrániť Zdroj foto: Depositphotos

Spála jadrovín je mimoriadne deštruktívna choroba, ktorá môže zničiť celé sady ovocných stromov a výrazne znížiť životnosť rastlín.

Spálu jadrovín spôsobuje baktéria Erwinia amylovora, ktorá sa rýchlo šíri a môže spôsobiť rozsiahle škody.

Prečo je spála jadrovín nebezpečná?

Spomínaná baktéria napáda rôzne druhy ovocných a okrasných rastlín. Medzi najviac postihnuté ovocné druhy patria jablone, hrušky, mišpule, jarabiny a dule. Z okrasných druhov sú to hlohy, hlohyne, dulovce, muchovníky a skalníky. Choroba sa rýchlo šíri a môže zničiť celé sady novovysadených stromov, čo vedie k veľkým finančným stratám.

Ako sa šíri spála jadrovín?

Baktérie prezimujú na nakazených hostiteľských rastlinách a na jar sa šíria cez kvety, prirodzené škáry či iné otvory v rastlinách. Prenášačmi sú hmyz a dážď. Akonáhle sa baktérie dostanú do rastliny, začnú sa množiť a postupne napádajú všetky časti rastliny.

Jahoda obyčajná, toto sú jej najväčší škodcovia

Príznaky spály jadrovín

Príznaky spály jadrovín sú zreteľné na všetkých segmentoch postihnutých rastlín, no najviac na kvetoch, mladých plodoch a koncoch výhonkov. Medzi hlavné príznaky patria:

Hnednutie pletív: Napadnuté pletivá hnednú a na postihnutých miestach sa objavujú hnedé kvapky baktériového slizu.
Hákovité ohýbanie výhonkov: Konce výhonkov sa hákovito ohýbajú.
Redukovaná životnosť: Infikované rastliny rýchlo chradnú a odumierajú.

Ochrana pred spálou jadrovín

Ochrana pred touto chorobou je zložitá a náročná. Medzi hlavné metódy ochrany patria:

Rýchle odstránenie infikovaných rastlín: Ak zistíte infekciu, je nevyhnutné rýchlo odstrániť celé rastliny aj s koreňmi, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu baktérií.

Preventívne opatrenia:

Pravidelne kontrolujte rastliny na príznaky spály.
Vykonávajte rez v suchom počasí a dezinfikujte nástroje po každom reze.
Vysádzajte odolnejšie odrody ovocných stromov.

Chemická ochrana: Používanie vhodných fungicídov a bakteriálnych prípravkov môže pomôcť znížiť šírenie baktérií. Pred použitím chemických prípravkov sa vždy poraďte s odborníkom.

Biologická kontrola: Výskum v oblasti biologickej kontroly hľadá spôsoby, ako využiť prirodzených nepriateľov baktérie Erwinia amylovora na ochranu rastlín.

Spála jadrovín je nebezpečná choroba, ktorá môže spôsobiť veľké škody na ovocných a okrasných rastlinách. Prevencia a rýchle odstránenie infikovaných rastlín sú kľúčové pre minimalizáciu škôd. Pravidelná kontrola, správne pestovateľské praktiky a používanie odolnejších odrôd môžu pomôcť chrániť vaše rastliny pred touto ničivou chorobou.