Chov včiel uprostred mesta, ako sa to dá?

Chov včiel uprostred mesta, ako sa to dá? Zdroj foto: Depositphotos

Na prvý pohľad sa zdá, že včely a mestá nejdú dokopy, no zdanie klame. Chov včiel uprostred mesta je dobrý nápad.

Stále viac ľudí začína spoznávať hodnotu včelieho chovu v urbanizovaných oblastiach. Chov včiel v meste je nielen udržateľnou praxou, ale aj spôsobom, ako prispieť k ochrane biodiverzity a zlepšiť kvalitu života v mestskom prostredí.

Prečo je dôležité chovať včely v meste?

1. Opeľovanie rastlín
Jednou z hlavných úloh je ošetrovanie rastlín, vrátane mnohých plodín, ktoré konzumujeme. V mestských oblastiach je nedostatok divokej fauny a flóry, ktorá by mohla vykonávať túto úlohu. Včely však môžu pomôcť a môžu sa postarať o opeľovanie kvetov aj v mestskom prostredí. I tu totiž nájdeme veľa kvetov, či už na balkónoch, v parkoch alebo niektorých strechách.

2. Podpora biodiverzity
Chov včiel v meste podporuje biodiverzitu tým, že vytvára životné prostredie pre rôzne druhy rastlín a hmyzu. Včely pomáhajú šíriť semená a tvoria potravu pre iné druhy hmyzu a vtákov. Tým sa zvyšuje pestrosť v ekosystémoch mesta.

3. Zlepšenie kvality ovzdušia
Mestské prostredie môže byť ovplyvnené znečistením ovzdušia, no včely môžu pomôcť. Ich činnosťou sa zvyšuje množstvo zelene v meste. Tak sa zároveň zlepšuje kvalita ovzdušia, lebo rastliny absorbujú CO2 a dodávajú kyslík.

Chov včiel uprostred mesta, ako sa to dá?
Zdroj foto: Depositphotos

Ako začať s chovom včiel v meste?

1. Treba získať vhodné povolenie
Ešte predtým, ako začneme s chovom včiel, mali by sme sa uistiť, že máme všetky potrebné povolenia od miestnych orgánov. Niektoré mestá majú stanovené pravidlá týkajúce sa chovu, preto je dôležité dodržiavať miestne predpisy. Podľa vyhlášky ministerstva je potrebné sa najskôr zaregistrovať v Centrálnom registri chovateľov včiel a stanovíšť včelstiev v SR. Potom následne včelstvo nahlásiť na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá musí vydať povolenie.

Obdobie neposlušnosti psov, ako ho zvládnuť?

2. Zaobstarajme si včelie úle a vybavenie
Nakúp včelínov a vybavenia je nevyhnutný. Budeme potrebovať napríklad včelie rámiky, obleky a dymovnice. Vybavenie je kľúčové pre bezpečný a odolný chov.

3. Vzdelávajme sa
Pred začatím chovu je potrebné získať ďalšie vedomosti o včelách a ich chove. Doplniť si informácie je možné v miestnych kurzoch o chove včiel.

4. Výber správnej lokality
Chovať včely je možné na balkóne i na streche. Pred výberom lokality je však potrebné zistiť, či niekto z nášho okolia netrpí alergiou na včelí jed. Je potrebné informovať susedov, ako by sa v blízkosti včelínov mali správať. Nie sú dobré prudké pohyby, krik či silné voňavky.

5. Monitorujme zdravie včiel
Pravidelné monitorovanie zdravia včiel je kľúčové pre ich úspešný chov. Treba sledovať aj ich vyrojenie, ktoré je bežným javom.

Chov včiel v meste môže byť nielen zábavným a vzdelávacím koníčkom, ale aj dôležitým spôsobom, ako prispievať k ochrane životného prostredia a biodiverzity v mestskom prostredí. Tak prečo to nevyskúšať?