Jahoda obyčajná, toto sú jej najväčší škodcovia

Zbavte sa slimákov znazorneních na fotke Zdroj foto: Depositphotos

Jahoda obyčajná patrí medzi najobľúbenejšie ovocie v slovenských záhradách. Pestovanie jahôd prináša radosť z úrody, no zároveň aj výzvy spojené s ochranou pred rôznymi škodcami.

Medzi najväčších škodcov jahôd na Slovensku patria háďatko jahodové a roztočec jahodový. Oslabujú rastliny a ich prítomnosť často unikne pozornosti pestovateľa, pretože sú voľným okom neviditeľní. V tomto článku sa pozrieme na najvýznamnejších škodcov jahôd a ako s nimi účinne bojovať.

Háďatko jahodové (Aphelenchoides fragariae)

Háďatko jahodové je mikroskopický škodca, ktorý preniká do pletív jahodových rastlín a spôsobuje ich oslabenie. Postihnuté rastliny zaostávajú v raste, majú deformované listy a nižšiu úrodu. Tento škodca sa najčastejšie šíri cez infikované sadenice, preto je dôležité nakupovať zdravý sadbový materiál od overených dodávateľov.

Zlá úroda jarnej cibuľky, tu je 6 problémov

Roztočec jahodový (Phytonemus pallidus)

Roztočec jahodový je ďalší drobný škodca, ktorý sa usídľuje na mladých listoch a kvetoch jahôd. Spôsobuje deformácie a znetvorenie rastlín. Roztočec je veľmi malý a voľným okom neviditeľný, takže jeho prítomnosť často zostane nepovšimnutá až do momentu, kedy sú rastliny výrazne poškodené.

Roztočec chmeľový (Tetranychus urticae)

Roztočec chmeľový je väčší škodca, ktorý je viditeľný aj voľným okom. Spôsobuje poškodenie listov a vytvára pavučinky, ktoré môžu pokryť celé rastliny. Tento škodca sa šíri najmä v suchom a teplom počasí, preto je dôležité pravidelne kontrolovať rastliny a v prípade potreby použiť vhodný postrek.

Sviluška chmelová
Roztočec chmeľový. Zdroj foto: Depositphotos

Vošky

Vošky môžu spôsobovať systémové poškodenie jahôd, no na Slovensku ich výskyt zatiaľ nie je výrazný. Vošky sa živia miazgou rastlín, čím ich oslabujú a môžu prenášať vírusové ochorenia. Prevenciou je pravidelná kontrola rastlín a použitie biologických alebo chemických prípravkov proti voškám.

Slimáky a slizniaky

Chladné a vlhké počasie je ideálne pre rozmnožovanie slimákov a slizniakov, ktoré môžu spôsobiť značné škody na jahodách. Tieto škodce obžierajú listy, kvety a plody, čo vedie k zníženiu úrody. Prevenciou je udržiavanie záhonov čistých od buriny a pravidelné ručné zbieranie slimákov.

Nosánik vajcovitý (Otiorhynchus ovatus)

Nosánik vajcovitý je škodca, ktorého larvy sa vyvíjajú na koreňoch jahôd a spôsobujú ich oslabenie. Dospelé jedince kladú vajíčka do súkvetia, čo vedie k zničeniu celých kvetov. Larvy potom napádajú korene a spôsobujú značné škody. Prevenciou je aplikácia vhodného prípravku a pravidelné kontrolovanie koreňového systému.

Piliarka ružová

Piliarka ružová sa vyskytuje počas kvitnutia jahôd a jej larvy obžierajú listy. Hoci tento škodca nie je veľmi významný, môže v prípade vyššieho výskytu spôsobiť poškodenie rastlín. Prevenciou je pravidelné monitorovanie rastlín a v prípade potreby aplikácia insekticídov.

Kvetovka jahodová

Kvetovka jahodová kladie vajíčka do kvetných pukov, čím poškodzuje kvety ešte pred ich otvorením. Tento škodca môže výrazne znížiť úrodu jahôd, preto je dôležité pravidelne kontrolovať kvety a v prípade potreby použiť ochranné prípravky.

Jahoda obyčajná je citlivá na rôznych škodcov, ktorí môžu výrazne ovplyvniť jej úrodu. Pravidelná kontrola rastlín, správne agrotechnické postupy a použitie biologických a chemických ochranných prostriedkov sú kľúčové pre úspešné pestovanie jahôd. Ak sa chcete vyhnúť únave pôdy a oslabeniu rastlín, odporúča sa rotácia plodín a výsadba jahôd na rôznych miestach v záhrade.