Stromy a ich využitie: Poznáte všetky lesné pásma

lesy Zdroj foto: Pixabay

Ak započujeme slovo strom, evokuje to v nás košatú korunu a pevný kmeň. Ale poznáme skutočné využitie týchto nádherných monumentov, vďaka ktorým dýchame? Stromy rastú všade tam, kde majú vhodné podmienky prostredia.

U nás v Európe rozlišujeme tri hlavné lesné pásma. V pásme severských lesov, čiže tajge, dominujú ihličnaté dreviny. V pásme južných lesov naopak dominujú listnaté stromy, ale v suchších oblastiach môžeme nájsť aj ihličnany. A ako posledné je mierne pásmo, ktoré je prevažne opadavé.       

Stromy rastú všade tam, kde majú vhodné podmienky prostredia. Podmienky pre ich rast sa zhoršujú so stúpajúcou nadmorskou výškou a zemepisnou šírkou až po hranicu, kde už žiadne dreviny rásť nedokážu. Túto pomyselnú hranicu nazývame aj hranicou lesa.   

stromy
Zdroj foto: Pixabay

Využitie stromov

Hlavný ekonomický význam stromov spočíva v produkcii dreva, ktoré sa okrem iného využíva aj na výrobu celulózy a ako palivo. Nejeden dom vytvára teplo práve vďaka drevu. Obrovské plochy bývajú zaplnené novou výsadbou stromov práve za týmto účelom. Dôležité sú najmä ihličnany pre svoj rýchly rast a kvôli ich adaptácii na prostredie. Ihličnaté dreviny prežijú aj v oblastiach, kde by listnaté stromy zanikli.
Menej významné sú ovocné stromy, čo sa nám môže javiť ako absurdné, pretože produkujú potravu. Ďalej sem zaraďujeme stromy, ktoré sú vysádzané na ochranu vodných tokov alebo pri spevnení pôdy, alebo na okrasu.

Padol nový rekord v sadení stromov

Aký je rozdiel medzi stromom a bylinou?

 Za stromy považujeme rastliny, ktoré sú minimálne dva metre vysoké, s pevným kmeňom, ktorý sa rozkonáruje a v určitej výške nad zemou.

stromy, strom, les
Zdroj foto: Pixabay

Zaujímavosti o kmeňoch stromov

Kmeň väčšiny stromov sa rozkonáruje a vytvára korunu. Výnimku tvoria len palmy, ktoré nemajú konáre a ich korunu tvoria iba veľké listy na vrchole kmeňa. Tvar koruny sa môže meniť aj v rámci jedného druhu v závislosti od veku rastliny a prostredia, v ktorom rastie.

Zaujímavosti o koreňoch

Každý strom má svoj koreňový systém, bez ktorého by nemohol existovať. Viete však ktorá drevina ho má najhlbší?  Je to divý figovník z Južnej Afriky. Jeho korene siahajú až do hĺbky stodvadsať metrov.