Čo je square food gardening a zásady tohto pestovania

čo je to square food gardening Foto: Unsplash

V súčasnosti sa objavujú nové trendy v pestovaní zeleniny. Ak hľadáte odpoveď na to, čo je square food gardening, ste na správnej adrese. 

Vždy sa nájdu jedinci, ktorí si chcú prácu nejakým spôsobom uľahčiť. Medzi takých priekopníkov patril aj Američan Mel Bartholomew, ktorý považoval bežné okopávanie a odburiňovanie hriadok za neefektívne a časovo dosť náročné. Vďaka nemu vznikol ešte v 80. rokoch 20. storočia nový trend pestovania zeleniny, ktorý uľahčuje záhradkárske práce. Viete, čo je square food gardening? Ak nie, tak ste na správnej adrese. Možno sa necháte na tento nový pestovateľský štýl nahovoriť aj vy.

Upratanie plodín do štvorca

Square food gardening je vlastne záhradkárčenie na jednom metri štvorcovom. Tvorca tohto trendu chcel okrem uľahčenia niektorých prác týmto spôsobom vyriešiť aj niekoľko pestovateľských problémov, ako je napríklad nedostatok priestoru, sucho alebo zlá pôda. Všetko bežné problémy, s ktorými sa záhradkári stretávajú na celom svete. Bartholomewovi sa to podarilo vďaka praktickej metóde, ktorá umožnila pestovať zeleninu aj ľuďom žijúcim v mestských panelákoch.

Štvorcová hriadka z palety

Základom takéhoto pestovania je vytvorenie drevenej konštrukcie o veľkosti 120 x 120 cm (najlepšie zo správne skladovanej a opatrne rozobratej palety z dosiek dlhých 120 cm a širokých 9 cm). 

Štvorcová hriadka je podľa tvorcu ideálna, lebo práve v nej sa výsadba najrýchlejšie zahustí, nedovolí rásť burine a na pôde sa nebude tvoriť prísušok. Vhodná výška rámu predstavuje 18 až 20 cm.

Ako sadiť do zvýšených záhonov, na toto pozor

Zásady square food gardening

Pre ľahšie rozčlenenie si štvorce rozdeľte na ešte menšie štvorce o veľkosti 30 x 30 cm. Na to si zhotovte permanentnú mriežku, ktorá hriadku rozčlení na 16 rovnakých menších štvorcov. Práve toto rozdelenie je predpokladom správneho fungovania tejto metódy.

Na dno štvorca dajte netkanú textíliu. Môžete použiť aj kartón. Toto by malo aspoň z časti zabrániť rastu burín a zároveň neobmedzí korene pestovaných plodín s mohutnejšími koreňovými systémami, ako je napríklad paradajka alebo kukurica.

Mel Bartholomew radí namiešať substrát z rovnakých dielov rašeliny, dobre vyzretého kompostu a vermikulitu, ktorý pomôže zadržiavať vodu.

Pri výbere pestovaných plodín je potrebné zohľadniť aj konečnú veľkosť rastlín. Do jedného menšieho štvorca sa napríklad zmestí 9 cibúľ, 1 paradajka, 6 mrkiev, 2 bazalky a 2 kukurice.