Najčastejšie chyby pri zaváraní, takto ich odstránite

Najčastejšie chyby pri zaváraní, takto ich odstránite Zdroj foto: Pixabay

Nikto z nás si neželá, aby jeho práca vyšla nazmar. Preto buďte pripravení na tieto najčastejšie chyby pri zaváraní a máme pre vás aj rady, ako ich odstrániť. 

Najčastejšie chyby pri zaváraní a ich odstránenie

Neprichytené viečko

Hlavnou chybou je vniknutie vzduchu alebo vody do pohára na začiatku chladenia na vzduchu alebo vo vode. Príčinou je voľný uzáver, ktorý sa najmä pri preplnených pohároch nadvihuje. Preto má viečko fungovať tak, aby počas sterilizácie umožnil unikanie vzduchu, prípadne aj nálevu z pohára, ale pri chladení sa má viečko k otvoru pohára prisať a nedovoliť vniknutiu vzduchu a vody. Pokiaľ môžeme, urobíme na začiatku chladenia také zásahy, aby bol v tejto fáze uzáver hermetický. Sú to predovšetkým tieto zásahy:

 • niekoľkonásobné zatlačenie ( nie zatočenie) viečka novou neopotrebovanou uzatváracou hlavou, čo je nevyhnutné najmä pri viackrát použitých viečkach,
 • dôkladné zatočenie viečka pri pohároch so závitoch ( pred sterilizáciou radšej viackrát otestujte, či je pohár dobre uzatvorený),
 • úprava oceľových pružín alebo pridanie ďalšej novej pružiny pri ryhovaných pohároch,
 • prevrátenie pohára s viečkom, prípadne po jeho viacnásobnom zatlačení,
 • dôkladné očistenie a osušenie okrajov pohára a viečka, aby sa uzáver dobre prichytil.
Najčastejšie chyby pri príprave sterilizovaných uhoriek

Kvasenie a plesnivenie kompótu

Hlavnými príčinami tejto chyby sú:

 • nízka teplota a krátka sterilizácia,
 • nesprávne ukazujúci teplomer,
 • vysoký obsah kvasiniek a plesní na ovocí v dôsledku nehygienických podmienok ( nedostatočné umývanie a pod.)
 • vniknutie vzduchu alebo vody do pohára počas chladenia kompótu.

Kvasenie začína spravidla do jedného mesiaca po výrobe kompótu, plesnivenie neskoršie. V obidvoch prípadoch sú kompóty nepoužiteľné a kvasiaci kompót sa môže pridať do kvasu určeného na výrobu ovocného destilátu ( slivovica a podobne).

Hnednutie plodov

Nezaliate plody v pohári alebo po otvorení kompótu začnú hnednúť vtedy, keď pri sterilizácii neboli dostatočne prehriate, takže nenastalo zničenie ich enzýmov. Hnednutie môže tiež spôsobiť prítomnosť kyslíka zo vzduchu, preto plody majú byť ponorené v náleve a z pohárov musí byť počas sterilizácie odstránený vzduch. 

Hnednutie plodov sprevádza zmena chuti a vône, ako aj úbytok vitamínu C. Preto sa plody počas sterilizácie majú dostatočne prehriať na teplotu najmenej 70 °C, aby sa enzýmy zničili.  

Zlá konzistencia plodov

Mäkkú konzistenciu plodov spôsobuje najmä:

 • použitie prezretého ovocia,
 • spracovanie ovocia nakazeného plesňami,
 • vysoká teplota pri sterilizácii,
 • nevhodná sorta ovocia.

Tvrdú konzistenciu kompótu spôsobuje:

 • nízka teplota a krátka sterilizácia,
 • použitie predčasne obratého ovocia.