Ako sušiť liečivé bylinky?

šípky, liečivé rastliny www.pexels.com

Keď chcete z liečivých rastlín vyťažiť maximum, mali by ste vedieť, ako sušiť jednotlivé bylinky.

Čerstvo odrezané rastliny sú chúlostivé na tlak. Preto ich pri doprave domov položíme v tenkých vrstvách do vzdušného košíka alebo do pláteného vrecka. Nikdy ich nevkladáme do igelitového alebo podobného vrecka z plastu, ktoré neprepúšťa vzduch, lebo rastliny by sa zaparili, poškodili a stali sa nepoužiteľnými.

Ako sušiť liečivé bylinky

Najneskoršie 5-6 hodín po zbere začneme rastliny sušiť. Sušením sa rastlina zbavuje vody, mení sa na drogu (označenie pre usušené bylinky)a stáva sa z nej cenná a pomerne trvanlivá surovina na ďalšie spracovanie alebo použitie. Aby sa v nej zachovalo čo najviac kvalitných účinných látok, musíme pri sušení postupovať opatrne.

Predovšetkým treba rastliny rozprestrieť – jednotlivé druhy oddelene – v tenkých vrstvách na dosky, prípadne sitá, na ktoré položíme čistý papier (nie novinový).

II. Liečivá moc byliniek: Čo všetko sa dá zbierať?

Sušíme všade tam, kde je dobrý prístup vzduchu. Nikdy však na priamom slnku.

Dĺžka sušenia, ako aj teplota, pri ktorej sa bylinky sušia, závisia od toho, ktorú časť rastliny sušíme, ako aj od vlastností jej obsahových látok. Rastliny treba sušiť rýchlo a pri dobrej ventilácii, aby nehnili. Pri príliš rýchlom sušení, najmä bez dostatočnej ventilácie, by sa zaparili a stratili by účinnosť. Rastliny obsahujúce silice sa však musia sušiť pomaly, na vzdušnom mieste, pri teplote najviac do 35 °C. V týchto podmienkach  sa percentuálny obsah silíc zvyšuje a ich kvalita sa zlepšuje.

Kvety, listy a vňať sa usušia prirodzeným teplom asi za 3-8 dní, na jeseň a na jar za 1-2 týždne. Podzemné časti rastlín sa sušia 2-4 týždne.

Zber liečivých rastlín: Kedy je najvhodnejší čas?

Ako zistiť, že sú bylinky dobre usušené?

Pri zisťovaní suchosti jednotlivých častí byliniek nám môžu pomôcť nasledovné poznatky:

listy šuchocú ako jesenné suché lístie a prstami sa dajú rozmrviť na prach,

kvety cítiť v prstoch ako jemný pergamen,

byle a korene sa ľahko lámu,

plody sú tvrdé.

Korene, podzemky a vňať sa dobre sušia zviazané do zväzkov a zavesené na povrázkoch.

Keď pre nepriaznivé počasie musíme rastliny sušiť vnútri, nikdy ich nesušíme bezprostredne pri zdroji tepla alebo dokonca v rúre, čím by sa znehodnotili.